1. pl
  2. en

 

INTERCULTURAL CONFERENCE OF ARTS PEDAGOGY 

 

"EDUCATION THROUGH ART FOR A PEACE" 

 

Ustka - September 25-28, 2023

 

CO-FINANCED FROM THE STATE BUDGET UNDER THE PROGRAM OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE "EXCELLENT SCIENCE", MODULE - FINANCING OF SCIENTIFIC CONFERENCES (DNK/SP/550168/2022)

 

X TRANSDISCIPLINARY SYMPOSIUM OF QUALITATIVE RESEARCH 

"CRITICAL QUALITATIVE INQUIRY FOR A BETTER WORLD" 

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.