ORGANIZING COMMITTEE 

 

 

Dr Jarosław Chaciński

(Pomeranian University in Słupsk)

 

Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski

(Pomeranian University in Słupsk) - chairman

 

 

(Maria Curie-Skłodowska University in Lublin) 

– scientific secretary 

ADVISORY BOARD 

 

 

dr Jarosław Chaciński (Pomeranian University in Słupsk) 

dr Alicja Delecka-Bury (Art Academy in Szczecin) 

prof. dr hab. Janusz Gajda (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin) 

dr hab. Mirosław Grusiewicz, associeted prof. (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)

dr Jerzy Grzegorek (Dance Theater TRUE in Szczecin)

dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, associeted prof. (Pomeranian University in Słupsk)

dr hab. Marcin Jaworski, associeted prof. (Mikołaj Kopernik University in Toruń)

prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (The Chopin University of Music in Warsaw) 

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń (University of Silesia in Katowice)

prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (Pomeranian University in Słupsk)

 

prof. dr hab. Wiesława Limont (Mikołaj Kopernik University)

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (University of Białystok)

prof. dr hab. Krystyna Pankowska (University of Warsaw)

dr hab. Małgorzata Piasecka, associeted prof. (University of Częstochowa)

dr hab. Agnieszka Piejka, associeted prof. (Christian Teological Academy in Warsaw))

dr hab. Anita Stefańska, associeted prof. (Adam Mickiewicz University in Poznań)

prof. dr hab. Krzysztof Szmidt (Uniwersity of Łódż)

prof. dr hab. Urszula Szuścik (University of Silesia in Katowice)

dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, associeted prof. (University of Rzeszów)

dr hab. Klaudia Węc, associeted prof. (Jesuit University Ignatianum in Cracow) 

prof. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak (University of Łódź)

dr hab. Wiesław Żardecki, associeted prof. (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)

  1. pl
  2. en