Jarosław Jancelewicz od przeszło 15 lat gromadzi eksponaty dotyczące kultury materialnej, społecznej, duchowej ludności utożsamiającej się z szeroko rozumianą Ziemią Goleniowską, czyli mikroregionem składającym się z miasta i gminy Goleniów (dawniej niemieckiego Gollnow) oraz najbliższej okolicy. Są to dawni mieszkańcy niemieckiego Gollnow i okolicy oraz ich przodkowie i potomkowie, przesiedleńcy z różnych regionów dawnej Rzeczypospolitej (głównie z Kresów Wschodnich), którzy zamieszkali tu po II wojnie światowej oraz osoby urodzone w Goleniowie i mieszkające w Goleniowie i jego okolicach po II wojnie światowej do czasów współczesnych, przede wszystkim narodowości polskiej ale także reprezentanci innych grup etnicznych. Jarosław Jancelewicz pozyskuje eksponaty różnymi drogami i na różne sposoby, w tym przede wszystkim gromadzi je samodzielnie i z pomocą najbliższych znajomych, kupuje od innych kolekcjonerów na aukcjach, bezpośrednio i przez Internet angażując środki prywatne, a także przyjmuje jako dary przekazywane przez osoby zwiedzające Muzeum oraz zainteresowane wsparciem jego idei. Na przestrzeni 15 lat zgromadził cenne, wartościowe, ciekawe liczne eksponaty dokumentujące historię i tożsamość tego wieloetnicznego, transgranicznego, interesującego mikro-regionu. Oprócz oryginałów różnych zabytków kultury materialnej, społecznej i duchowej gromadzi także dokumentację fotograficzną i filmową. Dokonuje też własnym sumptem renowacji niektórych eksponatów. Na obecnym etapie eksponaty te czekają na profesjonalną inwentaryzację, naukowy opis oraz adnotowaną ekspozycję.

W Muzeum znajduje się spora kolekcja gazet niemieckich z czasów przed II wojną światową, gazet wydawanych w języku polskim podczas II wojny światowej oraz czasopism z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wszystkie one znajdowały się w pierwotnym posiadaniu mieszkańców Gollnow lub Goleniowa. Zgromadzone zostały pomoce szkolne z czasów PRL, w tym o wydźwięku propagandowym, sprzęty szkolne (ławka, kałamarz, zeszyty, świadectwa, tarcze szkolne, mapy itd.)

 

Kolejnym mikro-zbiorem są pamiątki dotyczące stacjonującego w Goleniowie Pułku Lotnictwa oraz lotniska wojskowego w Goleniowie (talerze ozdobne, dyplomy, kordzik, mapy wojskowe, medale, projekt portu lotniczego itd.). Następnym mikro-zbiorem są eksponaty związane z kolejnictwem (czapki, latarki, trąbki, walizki, tablice sygnalizacyjne). Interesujący jest zbiór urządzeń i przyborów medycznych należących do nieżyjącego znanego od czasów powojennych lekarza goleniowskiego Józefa Sorysa, ukazujący niemalże kompletne wyposażenie jego gabinetu. Przechowywane są tu także pamiątki po strajku Solidarności w 1980 roku. Jest spora kolekcja przedmiotów czy produktów sklepowych z czasów PRL, m.in. etykiety na serki topione produkowane w miejscowej Mleczarni. W Muzeum znajduje się spory zbiór narzędzi rolniczych, gospodarskich, codziennego użytku w kuchni, pralni, w gospodarstwie domowym (w tym kolekcja żelazek). Cenne są pojedyncze, odrestaurowane egzemplarze mebli produkowanych w przedwojennej niemieckiej lokalnej Fabryce Mebli W. Laabsa oraz katalogi promocyjne. W Muzeum znajdują się obiekty materialne w postaci kafli do pieców, ozdobniki architektoniczne, drzwi drewniane, dachówki z napisem Gollnow, tablice drogowe itd. Liczny jest też zbiór opakowań szklanych, kapsli, porcelany, opakowań po papierosach, butelki z 5 browarów funkcjonujących w Gollnow do II wojny światowej. Jest tu przeszło 200 pocztówek Gollnow i powojennego Goleniowa. Są znaczki pocztowe, pieczęcie urzędowe, pisma oficjalne i listy prywatne dotyczące mieszkańców Gollnow i Goleniowa, a także pojedyncze przedmioty z warsztatu szewskiego czy wieszaki ze sklepów odzieżowych z Gollnow. Ciekawy jest też zbiór odbiorników radiowych z różnych lat, adapterów, magnetofonów, gramofonów oraz płyt winylowych i pocztówek dźwiękowych. Urządzenia te w większości są sprawne. Zgromadzone zostały też oryginały afiszów i plakatów dotyczących wydarzeń sportowych i kulturalnych w Goleniowie. Wartościowe są tzw. Nullgelty (zastępcze pieniądze) z czasów wielkiej inflacji w III Rzeszy, niemalże wszystkich nominałów. Ponadto są tu m.in.: dawne monety bite w mennicy w Gollnow. Medale, ordery, fotografie bractwa kurkowego. pamiątki, albumy, fotografie, wydawnictwa z powojennego Goleniowa oraz kolekcja niewydawanej już „Gazety Goleniowskiej”, korespondencja kościelna i listy prywatne z różnych okresów historycznych, polskich i niemieckich. 

J. Jancelewicz zgromadził kilkaset oryginalnych fotografii z Goleniowa począwszy od 1946 roku do czasów współczesnych. Towarzyszą tego oryginały i kopie fotografii niemieckich z Gollnow. Znajdują się tu także różnego rodzaju mapy – dawne (najstarsza z XVIII wieku) i z XX wieku.