Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów dotyczących kultury materialnej, społecznej i duchowej dawnych i obecnych mieszkańców Goleniowa i jego okolic.

 

Muzeum gromadzi zbiory z zakresu kultury materialnej, społecznej i duchowej pochodzące z różnych okresów historycznych.

 

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1) obiekty kultury materialnej i ich części, w tym wytwory przemysłowe, rękodzieło, narzędzia, urządzenia, mapy, znaczki, przedmioty codziennego użytku;

2) obiekty kultury społecznej, w tym oryginały wytworów publicznych i osobistych, rejestry, korespondencję urzędową, druki ulotne;

3) obiekty kultury duchowej, w tym oryginały wytworów publicznych i osobistych, wydawnictwa, płyty, plakaty, prace artystyczne, przedmioty sakralne;

4) dokumentację kultury materialnej, społecznej i duchowej, w tym fotografie, filmy, nagrania, opisy słowne, zapisy terenowe, publikacje, materiały niepublikowane;

5) inne obiekty i dokumenty mające wartość historyczną w kontekście wiedzy o kulturze materialnej, społecznej i duchowej dawnych i obecnych mieszkańców Goleniowa i jego okolic.

 

Muzeum realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1) gromadzenie zbiorów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

2) przechowywanie zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art, 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach;

3) organizowanie wystawy stałej;

4) urządzanie wystaw czasowych;

5) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

6) konserwację zbiorów;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej;

8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i do ekspozycji;

9) prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów, folderów, informatorów i druków luźnych;

10) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

 

Muzeum współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi realizującymi podobne cele i zadania.

 

 

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.